Kā mēs apstrādājam personas datus

“Sveba Dahlen” ievēro savā darbībā ES pieņemtos personas datu aizsardzības noteikumus saistībā ar GDPR Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Zemāk ir sniegta informācija par to, kādus datus mēs apstrādājam, kur mēs tos iegūstam un kam šie dati ir pieejami.

Par jums kā “Sveba Dahlen” klientu mēs saglabājam informāciju, kas saistīta ar jūsu uzņēmumu vai uzņēmumu, kurā jūs strādājat, kā arī jūsu personīgo kontaktinformāciju - vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, titulu un e-pasta adresi. Uz jūsu norādīto e--pasta adresi mēs sūtām informāciju, piedāvājumus un citu elektronisko saraksti. Ja vēlaties, lai izdzēšam jūsu kontaktinformāciju no saviem reģistriem, piemēram, tādēļ, ka esat pārtraucis darba attiecības, tad jums ir jāsazinās ar mums. Mēs izdzēsīsim visu kontaktinformāciju no savām iekšējām sistēmām saskaņā ar noteikto procedūru. Mēs tiecamies uz to, lai samazinātu datu glabāšanas ilgumu, tāpēc mēs regulāri izdzēšam nevajadzīgu informāciju, kā arī nesaglabājam personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams, ņemot vērā pušu intereses.

Visa ar jums saistītā informācija ir iegūta no jums, jūsu darba devēja vai trešajām personām, kuras apstrādā publisko uzņēmumu informāciju, piemēram, PAR. Šo informāciju mēs varam iegūt no līgumiem, vēstulēm, pārsūtītiem failiem vai ar interneta palīdzību.

“Sveba Dahlen” uzņēmuma iekšienē nodod personas datus kompetentajām kontaktpersonām. Reizēm mēs piesaistām citus uzņēmumus, lai tie mūs atbalstītu mūsu darbībā vai veiktu klientu izpēti. Šiem sadarbības partneriem ir piekļuve personas datiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams tiem uzdoto uzdevumu izpildei. “Sveba Dahlen” nepārdod un nedalās ar jūsu kontaktinformāciju.